Bảng giá quản trị Website

Website chính là bộ mặt của doanh nghiệp trên môi trường Internet. Khách hàng sẽ thường xuyên ghé thăm trang Web của doanh nghiệp nếu nó thường xuyên cập nhật thông tin mới, hữu ích. Việc đăng bài, chăm sóc cho Website là rất cần thiết.

Bảng giá dịch vụ quản trị web, chăm sóc website


Nội dung quản trị 

Amount of space

Bandwidth per month

E-mail accounts

MySql databases

24h support

Your Text

Your Text

Gói A

1.000.000

/ tháng

10GB

100GB

1

1

Your Text

Your Text

Gói B

3.000.000

/ tháng

30GB

300GB

3

3

Your Text

Your Text

Gói C

4.000.000

/ tháng

100GB

500GB

5

5

Your Text

Your Text