Quảng cáo Facebook

Vì sao bạn nên quảng cáo dịch vụ, sản phẩm trên Facebook? Đến tháng 7/2017 Việt Nam với 64 triệu người dùng Facebook. Xếp thứ 7 trong Top 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới. 30 triệu người dùng Facebook mỗi tháng. 27 triệu người dùng Facebook trên di động mỗi […]